Alapszabály

A „SZERET„ Kulturális és Környezetvédelmi  Közhasznú  Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1.§

Az egyesület neve, székhelye és jogállása

1) Az Egyesület neve:  „SZERET” Kulturális  és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület
2)  Rövidített neve: „SZERET „  Közhasznú Egyesület
3) Az Egyesület székhelye: HU-  8800 Nagykanizsa Munkácsy u.22.
4) Az egyesület telephelye:HU-2072 Zsámbék Terv u.4.
5) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.
6) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

2.§

Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége

1) Az egyesület céljai:

- A Szeret zenekar kulturális tevékenységének támogatása, működési feltételeinek biztosítása.
- A Kárpát-medencében élő nemzetek és nemzetiségek közötti interetnikus népzenei kapcsolatok bemutatása, népszerűsítése,
- Népzenei és klasszikus zenei koncertek szervezése, népi hagyományokat bemutató népzene-és zenetörténeti ismeretterjesztő előadások szervezése, rendezése
- Népzenei és néptánc tanfolyamok, táborok szervezése.
- Vándor táncházak, néprajzi és környezetvédelmi előadások rendezése
- A magyar gasztronómia és borkultúra támogatása a magyar népzene segítségével.
- A népi humor továbbéltetése a XXI. században:tehetségkutató versenyek és fesztiválok rendezése.
- Hátrányos helyzetű térségek, falvak népzenei oktatásának elősegítése
- Kiemelkedő képességű fiatal népzenészek és táncosok szakmai támogatása,
- Segélykoncertek szervezése és CD kiadása baleset, vagy más okból bajba jutott zenész, táncos megsegítése érdekében.
- Határon túli magyarokkal, magyar szervezetekkel, valamint a Kárpát medencében élő különböző nemzetekkel, etnikumokkal való rendszeres kulturális és oktatási célú együttműködés kialakítása
- Művészeti Iskola alapítása, audiovizuális oktatóanyagok kiadása, kotta és könyvkiadás, professzionális honlap és webáruház működtetése, a Szeret Zenekar koncertfelvételeinek, stúdió felvételeinek és népzenei gyűjtésének tárolása, letölthető formában.
- Zenei és környezetvédelmi profilú rádióállomás létrehozása és működtetése.
- Analóg népzenei anyagok digitalizálása és széleskörű terjesztése, és az oktatásban való felhasználása.
- Tanulmányutak, folklórkutatások és néprajzi kutatások támogatása, kapcsolattartás az egyesület céljaival azonos tevékenységet folytató intézményekkel.
- Az egyesület célja a környezetvédelem területén, hogy felhívja a figyelmet a Kárpát-medence természeti értékeire és azok megóvására, kiemelten az élővizek, ivóvizek tisztaságának megőrzésére,
- Erdei iskolák alapítása és működtetése, tájvédelmi túrák és biciklitúrák szervezése.
- Szoros kapcsolat kialakítása a nemzeti parkokkal, kulturális program szervezése a látogatottság növelése érdekében.
- Rendezvények szervezése a környezettudatos fogyasztói szemlélet és gondolkodás jegyében, technikai újdonságok, energiakímélő ötletek, berendezések népszerűsítése.

2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
5) Az Egyesület mint közhasznú  szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

6) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
       Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési   képviselői, megyei fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

.